मिति : – २०२०/१२/२२ चाेरी पौठारी नियन्त्रण र सिंह दरबार भित्र नेपाली जुत्ताका विषयमा CNI र FMAN को Team विच छलफल गरी CNI ले FMAN को उक्त एजेन्डामा एकिब्दता जनाउँदै आउँदा दिनहरुमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

मिति : – २०२०/१२/२२ चाेरी पौठारी नियन्त्रण र सिंह दरबार भित्र नेपाली जुत्ताका विषयमा CNI र FMAN को Team विच छलफल गरी CNI ले FMAN को उक्त एजेन्डामा एकिब्दता जनाउँदै आउँदा दिनहरुमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

DATE:- 2080-12-19 (1st April, 2024 ) FNCCI द्वारा नव निर्वा‌‌चित वस्तुगत संघका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरुलाई स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा सहभागी FMAN को Team र उत्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै FMAN का अध्यक्ष रुद्र प्रसाद न्यौपाने।

shoes distribution

Rabin Kumar Shrestha, (The Chief of Kosheli Chhala Jutta Udhyog) has distributed 200 pairs of shoe to Dalit Sewa Samaj, Mugu.