होटल रेडिसन मा बागमती प्रदेश उद्योग तथा भुमी व्यवस्थापन मन्त्री माननीय श्री प्रकाश श्रेष्ठ जू संग भेटघाट ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *