मिति : २०२१ /0२/0१ अध्यक्ष रुद्र प्रसाद न्यौपाने र उपाध्यक्ष दिपेन्द्र थापा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल संग ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *