Date :- 2080-12-28 FNCCI को ५८ औँ वार्षिक सधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवसमा आफ्ना कुरा राख्दै FMAN का अध्यक्ष रुद्र प्रसाद न्यौपाने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *